Общи условия

Тези документи могат да се променят без предизвестие. Този уебсайт винаги ще съдържа най-актуалната версия. Продуктовата литература варира в зависимост от държавата. Използвайте само продуктова литература от държавата, в която продуктът е регистриран за продажба.