Symbolfortegnelse

Symboler for medicinsk udstyr

Symbolerne på denne side bruges til mærkning af medicinsk udstyr i overensstemmelse med ISO 15223, ISO 7000 og andre gældende standarder. De bruges til at formidle information om sikker og effektiv brug af medicinsk udstyr. Disse symboler kan bruges på selve det medicinske udstyr, på dets emballage eller i den tilhørende dokumentation.

Symbol Titel/Beskrivelse
Producent
Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/97/EF.
Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
Dette symbol ledsages af navnet og adressen på den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab ved siden af symbolet.
Fremstillingsdato
Angiver den dato, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet.
Fremstillingsland
Angiver det land, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet. 'CC' i symbolet er landekoden iht. EN 1041 + A1.
Sidste anvendelsesdato
Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.
Batchkode
Angiver producentens batchkode, så batch eller parti kan identificeres.
Katalognummer
Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
Serienummer
Angiver producentens serienummer, så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
CE-mærke
Angiver, at medicinsk udstyr er i overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). CE-mærkningen findes også på produkter, der sælges uden for EØS, der er fremstillet i eller designet til at blive solgt i EØS.
Skrøbelig, håndter forsigtigt
Angiver medicinsk udstyr, der kan ødelægges eller beskadiges, hvis det ikke håndteres forsigtigt.
Denne side op
Angiver korrekt position (opretstående) af transportpakken.
Hold væk fra sollys
Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod lyskilder.
Hold tør
Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.
Nedre temperaturgrænse
Angiver den nedre temperaturgrænse, som det er sikkert at udsætte det medicinske udstyr for.
Øvre temperaturgrænse
Angiver den øvre temperaturgrænse, som det er sikkert at udsætte det medicinske udstyr for.
Temperaturgrænse
Angiver den temperaturgrænse, som det er sikkert at udsætte det medicinske udstyr for.
humidity limitation
Fugtighedsbegrænsning
Angiver det fugtighedsområde, som det medicinske udstyr kan udsættes for.
atmospheric pressure limitation
Grænse for atmosfærisk tryk
Angiver området for det atmosfæriske tryk, som det medicinske udstyr kan udsættes for.
recyclable
Genanvendeligt
Angiver, at en del kan udskiftes.
Må ikke genbruges.
Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til engangsbrug eller til brug på én patient under én procedure.
Se brugsanvisningen
Angiver, at brugeren skal konsultere brugsanvisningen.
Forsigtig
Angiver, at brugeren skal konsultere brugsanvisningen for vigtige forholdsregler, såsom advarsler og forsigtighedsregler, der af forskellige årsager ikke kan præsenteres på det medicinske udstyr.
contains latex
Indeholder naturgummilatex
Angiver tilstedeværelsen af naturgummi eller tør naturgummilatex som konstruktionsmateriale i det medicinske udstyr eller i emballeringen til det medicinske udstyr.
one-way valve
Envejsventil
Angiver medicinsk udstyr med en ventil, der kun tillader flow i én retning.
Medicinsk udstyr
Angiver, at det er medicinsk udstyr.
Varme overflader
Indikerer varme overflader. Må ikke berøres uden beskyttelse.
use personal protective equipment
Brug personlige værnemidler
Angiver brug af personlige værnemidler, når og hvor det er nødvendigt.
Ætsende kemikalie tilstede
Angiver tilstedeværelsen af ætsende kemikalie.
oxidizing chemical present
Angiver tilstedeværelsen af ætsende kemikalie.
Angiver tilstedeværelsen af oxiderende kemikalie.
toxic chemical present
Giftigt kemikalie tilstede
Angiver tilstedeværelsen af giftigt kemikalie.
high voltage hazard
Højspændingsfare.
Angiver fare på grund af høj spænding.
Tænd/sluk
Angiver tænd og/eller sluk.
Vekselstrøm
Angiver vekselstrøm.
WEEE-symbol
Angiver, at anordningen eller komponenten ikke kan genanvendes.
RCM
RCM
Angiver overholdelse af gældende ACMA-reguleringsordninger.
TUV
Angiver, at private organisationer validerer sikkerheden af produkter og tjenester (TUV) iht. OSHA-krav. US angiver overholdelse af krav i USA, og C angiver overholdelse af canadiske krav.
USB port
USB-port
Angiver USB (Universal Serial Bus)-port.
excepted quantity
Undtaget antal
Angiver undtaget (maks.) antal i en forsendelsesboks.
limited quantity
Begrænset antal
Angiver begrænset antal i en forsendelsesboks.
emits laser radiation
Udsender laserstråling
Angiver udsendelse af laserstråling. Undgå direkte eksponering.
warning
Advarsel
Angiver advarsler.
Caution
Forsigtig
Angiver forsigtighed.
electric shock hazard
Fare for elektrisk stød
Angiver fare for elektrisk stød.
ultraviolet light hazard
Fare for ultraviolet lys
Angiver fare for ultraviolet lys. Undgå direkte eksponering.
direct current
Jævnstrøm
Angiver jævnstrøm.
indoor use only
Kun til brug indendørs
Angiver, at indhold kun må bruges indendørs.
Brandfarlig
Angiver, at indholdet er brandfarligt.
magnetic field
Magnetfelt
Angiver, at der findes et magnetfelt, der kan forstyrre funktionen af en implanteret pacemaker.
pinch point
Klemmepunkt
Angiver, at området indeni eventuelt kan klemme dine hænder eller fingre.
consult sds
Se sikkerhedsdatabladet
Se sikkerhedsdatabladet (SDS) for at få flere oplysninger.