Sümbolite sõnastik

Meditsiiniseadme sümbolid

Sellel lehel olevaid sümboleid kasutatakse meditsiiniseadme märgistamisel vastavalt standarditele ISO 15223, ISO 7000 ja muudele kohaldatavatele standarditele. Neid kasutatakse meditsiiniseadme ohutu ja tõhusa kasutamise kohta teabe edastamiseks. Neid sümboleid võidakse kasutada meditsiiniseadmel endal, selle pakendil või sellega seotud dokumentides.

Sümbol Pealkiri/Kirjeldus
Tootja
Tähistab meditsiiniseadme tootjat, nagu on määratletud ELi direktiivides 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/97/EÜ.
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
Selle sümboli kõrval on toodud volitatud esindaja nimi ja aadress Euroopa Ühenduses.
Tootmiskuupäev
Tähistab meditsiiniseadme valmistamise kuupäeva.
Valmistatud riigis
Tähistab riiki, kus meditsiiniseade on toodetud. Sümbolil olev „CC“ tähistab riigi koodi EN 1041+A1 järgi.
Kõlblikkusaeg
Tähistab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada.
Partii number
Märgib tootja partii numbrit, et oleks võimalik partiid tuvastada.
Katalooginumber
Näitab tootja katalooginumbrit, et oleks võimalik meditsiiniseadet tuvastada.
Seerianumber
Näitab tootja seerianumbrit, et oleks võimalik konkreetset meditsiiniseadet tuvastada.
CE-märgis
Näitab, et meditsiiniseade vastab Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) müüdavate toodete tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenormidele. CE-märgis on ka väljaspool EMP-d müüdavatel toodetel, mis on toodetud EMP-s või kavandatud seal müümiseks.
Habras, käsitseda ettevaatlikult
Tähistab meditsiiniseadet, mis võib katki minna või saada kahjustada, kui seda ei kasutata ettevaatlikult.
See pool üles
Tähistab veopakendi õiget püstist asendit.
Hoida päikesevalguse eest
Tähistab meditsiiniseadet, mis vajab kaitset valgusallikate eest.
Hoida kuivana
Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleb niiskuse eest kaitsta.
Temperatuuri alumine piir
Tähistab madalaimat temperatuuri, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda.
Temperatuuri ülemine piir
Tähistab kõrgeimat temperatuuri, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda.
Temperatuurivahemik
Tähistab temperatuuri piire, millega meditsiiniseade võib ohutult kokku puutuda.
humidity limitation
Niiskusvahemik
Tähistab niiskusvahemikku, millega meditsiiniseade võib kokku puutuda.
atmospheric pressure limitation
Atmosfäärirõhu vahemik
Tähistab atmosfäärirõhu vahemikku, millega meditsiiniseade võib kokku puutuda.
recyclable
Taaskasutatav
Näitab, et toodet saab asendada.
Vaid ühekordseks kasutuseks
Tähistab meditsiiniseadet, mis on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks või kasutamiseks ühe patsiendiga ühe protseduuri ajal.
Lugege kasutusjuhendit
Osutab kasutaja vajadusele tutvuda kasutusjuhendiga.
Ettevaatust
Osutab kasutaja vajadusele tutvuda kasutusjuhendiga olulise hoiatava teabe, näiteks hoiatuste ja ettevaatusabinõude kohta, mida mitmesugustel põhjustel ei saa meditsiiniseadmel endal esitada.
contains latex
Sisaldab looduslikku kautšukilateksit
Tähistab loodusliku kautšuki või kuiva loodusliku kautšukilateksi olemasolu ehitusmaterjalina meditsiiniseadmes või selle pakendil.
one-way valve
Ühesuunaline ventiil
Tähistab ventiiliga meditsiiniseadet, mis võimaldab voolu ainult ühes suunas.
Meditsiiniseade
Näitab, et seade on meditsiiniseade.
Kuumad pinnad
Näitab kuumade pindade olemasolu. Ärge puudutage ilma kaitseta.
use personal protective equipment
Kasutage isikukaitsevahendeid
Näitab, et vajaduse korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid.
Söövitavad kemikaalid
Näitab söövitava kemikaali olemasolu.
oxidizing chemical present
Oksüdeeriv kemikaal
Näitab oksüdeeriva kemikaali olemasolu.
toxic chemical present
Toksilised kemikaalid
Näitab toksilise kemikaali olemasolu.
high voltage hazard
Kõrgepingeoht
Tähistab kõrgepingest tulenevat ohtu.
Sisse/välja
Tähistab sisse ja/või välja lülitamist.
Vahelduvvool
Tähistab vahelduvvoolu.
WEEE märgistus
Näitab, et seadet või komponenti ei saa ringlusse võtta.
RCM
RCM
Näitab vastavust kehtivatele ACMA regulatsioonidele.
TÜV
Näitab TÜV-i eraorganisatsioonide tehniliste toodete vastavust OSHA nõuetele. US näitab vastavust USA nõuetele ja C näitab vastavust Kanada nõuetele.
USB port
Universaalse järjestiksiini pesa
Tähistab universaalse järjestiksiini pesa.
excepted quantity
Lubatud kogus
Tähistab lubatavat kogust saatja kastis.
limited quantity
Piiratud kogus
Tähistab piiratud kogust saatja kastis.
emits laser radiation
Eritab laserkiirgust
Näitab, et eritab laserkiirgust. Vältige otsest kokkupuudet.
warning
Hoiatus
Tähistab hoiatusi.
Caution
Ettevaatust
Tähistab ettevaatust.
electric shock hazard
Elektrilöögioht
Tähistab elektrilöögiohtu.
ultraviolet light hazard
Ultraviolettvalguse oht
Tähistab ultraviolettvalguse ohtu. Vältige otsest kokkupuudet.
direct current
Alalisvool
Tähistab alalisvoolu.
indoor use only
Ainult siseruumides kasutamiseks
Tähistab ainult siseruumides kasutamist.
Tuleohtlik
Näitab, et sisu on tuleohtlik.
magnetic field
Magnetväli
Näitab magnetvälja olemasolu, mis võib häirida siiratud südamestimulaatori tööd.
pinch point
Muljumiskoht
Näitab, et seespool olev ala võib teie käsi või näppe muljuda.
consult sds
Lugege ohutuskaarti
Lisateabe saamiseks lugege ohutuskaarti (SDS).