Symbolisanasto

Lääkinnällisten laitteiden symbolit

Tämän sivun symboleita käytetään lääkinnällisten laitteiden merkinnöissä ISO 15223-, ISO 7000- ja muiden soveltuvien standardien mukaisesti. Niitä käytetään antamaan tietoa lääkinnällisten laitteiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Näitä symboleita voidaan käyttää itse laitteessa, sen pakkauksessa tai siihen liittyvissä asiakirjoissa.

Symboli Nimi/Kuvaus
Valmistaja
Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/97/EY mukaisesti.
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
Tämän symbolin vieressä ilmoitetaan Euroopan yhteisössä toimivan valtuutetun edustajan nimi ja osoite.
Valmistuspäivä
Ilmaisee, minä päivänä lääkinnällinen laite on valmistettu.
Valmistusmaa
Ilmaisee, missä maassa lääkinnällinen laite on valmistettu. Symbolin kohta ”CC” on maakoodi standardin EN 1041+A1 mukaisesti.
Viimeinen käyttöpäivä
Ilmaisee päivämäärän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei pidä käyttää.
Eräkoodi
Ilmaisee valmistajan eräkoodin, jotta erä voidaan tunnistaa.
Luettelonumero
Ilmaisee valmistajan luettelonumeron, jotta lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
Sarjanumero
Ilmaisee valmistajan sarjanumeron, jotta tietty lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
CE-merkintä
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite on Euroopan talousalueella (ETA) myytäviä tuotteita koskevien terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelustandardien vaatimusten mukainen. CE-merkintä on myös ETA-alueen ulkopuolella myytävissä tuotteissa, jotka on valmistettu tai suunniteltu myytäväksi ETA-alueella.
Särkyvää, käsiteltävä varoen
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite voi rikkoutua tai vahingoittua, jos sitä ei käsitellä varovasti.
Tämä puoli ylöspäin
Ilmaisee kuljetuspaketin oikean pystyasennon.
Älä altista suoralle auringonvalolle
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite pitää suojata valonlähteiltä.
Pidä kuivana
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite pitää suojata kosteudelta.
Lämpötilan alaraja
Ilmaisee pienimmän lämpötilan, jolle lääkinnällisen laitteen voi turvallisesti altistaa.
Lämpötilan yläraja
Ilmaisee suurimman lämpötilan, jolle lääkinnällisen laitteen voi turvallisesti altistaa.
Lämpötilarajoitus
Ilmaisee lämpötila-alueen, jolle lääkinnällisen laitteen voi turvallisesti altistaa.
humidity limitation
Kosteusrajoitus
Ilmaisee kosteusalueen, jolle lääkinnällisen laitteen voi turvallisesti altistaa.
atmospheric pressure limitation
Ilmanpainerajoitus
Ilmaisee ilmanpainealueen, jolle lääkinnällisen laitteen voi turvallisesti altistaa.
recyclable
Kierrätettävä
Ilmaisee, että tuote voidaan vaihtaa.
Ei saa käyttää uudelleen
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite on tarkoitettu kertakäyttöön tai käyttöön yhdelle potilaalle yhden toimenpiteen aikana.
Lue ohjeet käyttöoppaasta
Ilmaisee, että käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
Huomio
Ilmaisee, että käyttäjän on luettava käyttöohjeista tärkeitä varoitustietoja, kuten varoitukset ja varotoimet, joita ei ole eri syistä voitu merkitä itse lääkinnälliseen laitteeseen.
contains latex
Sisältää luonnonkumilateksia
Ilmaisee, että lääkinnällinen laite tai sen pakkaus sisältää luonnonkumia tai kuivaa luonnonkumilateksia.
one-way valve
Yksisuuntainen venttiili
Ilmaisee lääkinnällisen laitteen, jonka venttiili sallii virtauksen vain yhteen suuntaan.
Lääkinnällinen laite
Ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite.
Kuumia pintoja.
Ilmaisee, että laitteessa on kuumia pintoja. Ei saa koskea ilman suojausta.
use personal protective equipment
Käytä henkilösuojaimia
Ilmaisee, että henkilösuojaimia tulee käyttää tarvittaessa.
Syövyttävä kemikaali
Ilmaisee syövyttävän kemikaalin läsnäolon.
oxidizing chemical present
Hapettava kemikaali
Ilmaisee hapettavan kemikaalin läsnäolon.
toxic chemical present
Myrkyllinen kemikaali
Ilmaisee myrkyllisen kemikaalin läsnäolon.
high voltage hazard
Korkeajännitevaara
Ilmaisee korkeajännitteen aiheuttaman vaaran.
Virtakytkin
Ilmaisee virtakytkimen.
Vaihtovirta
Ilmaisee vaihtovirran.
WEEE-symboli
Ilmaisee, että laitetta tai osaa ei voi kierrättää.
RCM
RCM
Ilmaisee ACMA-säännösten vaatimustenmukaisuuden.
TUV
Ilmaisee, että yksityisten TÜV-organisaatioiden tekniset tuotteet ovat OSHA-vaatimusten mukaisia. US merkitsee Yhdysvaltojen vaatimusten noudattamista ja C merkitsee Kanadan vaatimusten noudattamista.
USB port
Yleinen sarjaväyläliittimen portin
Ilmaisee yleisen sarjaväyläliittimen portin.
excepted quantity
Odotettu määrä
Ilmaisee kuljetuslaatikon sisältämän odotetun määrän.
limited quantity
Rajallinen määrä
Ilmaisee kuljetuslaatikon sisältämän rajallisen määrän.
emits laser radiation
Lähettää lasersäteilyä
Ilmaisee lasersäteilyn lähetyksen. Vältä suoraa altistumista.
warning
Varoitus
Ilmaisee varoitukset.
Caution
Huomio
Ilmaisee huomion.
electric shock hazard
Sähköiskuvaara
Ilmaisee sähköiskuvaaran.
ultraviolet light hazard
Ultraviolettivalon vaara
Ilmaisee ultraviolettivalon vaaran. Vältä suoraa altistumista.
direct current
Tasavirta
Ilmaisee tasavirran.
indoor use only
Vain käyttöön sisätiloissa
Ilmaisee, että laite on tarkoitettu käyttöön vain sisätiloissa.
Helposti syttyvä
Ilmaisee, että sisältö on helposti syttyvää.
magnetic field
Magneettikenttä
Ilmaisee magneettikentän, joka voi häiritä implantoidun tahdistimen toimintaa.
pinch point
Puristumispiste
Ilmaisee, että sisäpuolella on alue, johon kädet tai sormet voivat jäädä puristuksiin.
consult sds
Katso käyttöturvallisuustiedote
Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).