Rječnik simbola

Simboli medicinskih proizvoda

Simboli na ovoj stranici upotrebljavaju se u označavanju medicinskih proizvoda u skladu s normama ISO 15223, ISO 7000 i drugim primjenjivim normama. Upotrebljavaju se za prenošenje informacija o sigurnoj i učinkovitoj uporabi medicinskih proizvoda. Ovi se simboli mogu upotrebljavati na samom medicinskom proizvodu, njegovoj ambalaži ili u priloženoj dokumentaciji.

Simbol Naslov/Opis
Proizvođač
Označava proizvođača medicinskih proizvoda kako je definirano u Direktivama EU-a 90/385/EEZ, 93/42/EEZ i 98/97/EZ.
Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
Ovom simbolu moraju biti priloženi naziv i adresa ovlaštenog zastupnika u Europskoj zajednici pored simbola.
Datum proizvodnje
Označava datum proizvodnje medicinskog proizvoda.
Proizvedeno u državi
Označava državu u kojoj je proizveden medicinski proizvod. „CC” u simbolu oznaka je države prema normi EN 1041+A1.
Upotrijebiti do datuma
Označava datum nakon kojeg se medicinski proizvod ne smije upotrebljavati.
Oznaka serije
Predstavlja oznaku serije proizvođača prema kojoj se serija ili lot mogu identificirati.
Kataloški broj
Označava kataloški broj proizvođača prema kojemu se medicinski proizvod može identificirati.
Serijski broj
Označava serijski broj proizvođača prema kojemu se određeni medicinski proizvod može identificirati.
Oznaka CE
Označava da je medicinski proizvod u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim normama za proizvode koji se prodaju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Oznaka CE nalazi se i na proizvodima koji se prodaju izvan EGP-a koji su proizvedeni u EGP-u ili su predviđeni za prodaju u EGP-u.
Lomljivo, postupati pažljivo
Označava medicinski proizvod koji se može slomiti ili oštetiti ako se s njime ne postupa pažljivo.
Ova strana prema gore
Označava pravilan uspravni položaj transportne ambalaže.
Držati dalje od sunčeve svjetlosti
Označava medicinski proizvod koji treba zaštititi od izvora svjetlosti.
Čuvati na suhom
Označava medicinski proizvod koji treba zaštititi od vlage.
Donja granica temperature
Označava donju granicu temperature kojoj se medicinski proizvod može sigurno izložiti.
Gornja granica temperature
Označava gornju granicu temperature kojoj se medicinski proizvod može sigurno izložiti.
Ograničenje temperature
Označava ograničenja temperature kojima se medicinski proizvod može sigurno izložiti.
humidity limitation
Ograničenje vlažnosti
Označava raspon vlage kojem se medicinski proizvod može izložiti.
atmospheric pressure limitation
Ograničenje atmosferskog tlaka
Označava raspon atmosferskog tlaka kojem se medicinski proizvod može izložiti.
recyclable
Može se reciklirati
Označava da se dio može zamijeniti.
Samo za jednokratnu uporabu
Označava medicinski proizvod koji je namijenjen jednokratnoj uporabi ili uporabi na jednom bolesniku tijekom jednog postupka.
Pročitati upute za uporabu
Označava da korisnik treba pročitati upute za uporabu.
Oprez
Označava da korisnik treba pročitati upute za uporabu za važne upozoravajuće informacije kao što su upozorenja i mjere opreza koje iz različitih razloga ne mogu biti navedene na samom medicinskom proizvodu.
contains latex
Sadrži ili prisutan prirodni lateks
Označava prisutnost prirodne gume ili suhog prirodnog lateksa kao materijala izrade unutar medicinskog proizvoda ili pakovanja medicinskog proizvoda.
one-way valve
Jednosmjerni ventil
Označava medicinski proizvod s ventilom koji omogućuje protok samo u jednom smjeru.
Medicinski proizvod
Označava da je proizvod medicinski proizvod.
Vruće površine
Označava prisutnost vrućih površina. Ne dodirujte bez zaštite.
use personal protective equipment
Upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu
Označava uporabu osobne zaštitne opreme kada i gdje je to potrebno.
Prisutnost korozivne kemikalije
Označava prisutnost korozivne kemikalije.
oxidizing chemical present
Prisutnost oksidirajuće kemikalije
Označava prisutnost oksidirajuće kemikalije.
toxic chemical present
Prisutnost toksične kemikalije
Označava prisutnost toksične kemikalije.
high voltage hazard
Opasnost od visokog napona
Označava opasnost zbog visokog napona.
Uključeno/Isključeno
Označava uključeno i/ili isključeno stanje.
Izmjenična struja
Označava izmjeničnu struju.
Simbol OEEO
Označava da se proizvod ili komponenta ne može reciklirati.
RCM
RCM
Označava sukladnost s važećim regulativnim okvirima ACMA-e.
TUV
Označava sukladnost tehničkih proizvoda privatnih organizacija TUV sa zahtjevima OSHA-e. „US” označava sukladnost sa zahtjevima u SAD-u, a „C” označava sukladnost s kanadskim zahtjevima.
USB port
Priključak univerzalne serijske sabirnice
Označava priključak univerzalne serijske sabirnice.
excepted quantity
Izuzeta količina
Označava izuzetu količinu u kutiji za otpremu.
limited quantity
Ograničena količina
Označava ograničenu količinu u kutiji za otpremu.
emits laser radiation
Emitira lasersko zračenje
Označava emitiranje laserskog zračenja. Izbjegavajte izravno izlaganje.
warning
Upozorenje
Označava upozorenje.
Caution
Oprez
Označava oprez.
electric shock hazard
Opasnost od strujnog udara
Označava opasnost od strujnog udara.
ultraviolet light hazard
Opasnost od ultraljubičastog zračenja
Označava opasnost od ultraljubičastog zračenja. Izbjegavajte izravno izlaganje.
direct current
Istosmjerna struja
Označava istosmjernu struju.
indoor use only
Samo za uporabu u zatvorenom prostoru
Označava uporabu isključivo u zatvorenom prostoru.
Zapaljivo
Označava da je sadržaj zapaljiv.
magnetic field
Magnetsko polje
Označava da postoji magnetsko polje koje može ometati rad implantiranog elektrostimulatora srca.
pinch point
Točka priklještenja
Označava da u unutrašnjosti možete prikliještiti ruke ili prste.
consult sds
Proučite List sa sigurnosnim podacima
Proučite List sa sigurnosnim podacima (eng. Safety Data Sheet - SDS) za više informacija.