Jelmagyarázat

Orvosi eszközök szimbólumai

Az ezen az oldalon lévő szimbólumok az ISO 15223, ISO 7000 és egyéb alkalmazható szabványok értelmében kerülnek felhasználásra az orvosi eszközök címkézése során. Tájékoztatást adnak az orvosi eszközök biztonságos és hatékony használatáról. A szimbólumok magán az orvosi eszközön, a csomagolásán, illetve a kapcsolódó dokumentációban szerepelhetnek.

Szimbólum Cím/Leírás
Gyártó
Az orvosi eszköz gyártóját jelöli a 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/97/EK számú EU irányelvek meghatározása szerint.
Engedéllyel rendelkező képviselet az Európai Közösségben
Ennek a szimbólumnak az európai közösségbeli engedéllyel rendelkező képviselet nevével és címével együtt kell szerepelnie, egymás mellett.
Gyártás dátuma
Azt a dátumot jelöli, amikor az orvosi eszközt előállították.
Gyártás országa
Azt az országot jelöli, ahol az orvosi eszközt előállították. A szimbólumban lévő ‘CC’ az ország kódja az EN 1041+A1 értelmében.
Lejárati dátum
Azon dátumot jelöli, amelynek elteltével nem szabad felhasználni az orvosi eszközt.
Gyártási tételszám
A gyártó gyártási tételszámát jelöli, amelynek segítségével az adag vagy tétel azonosítható.
Katalógusszám
A gyártó katalógusszámát jelöli, amelynek segítségével az orvosi eszköz azonosítható.
Sorozatszám
A gyártó sorozatszámát jelöli, amelynek segítségével egy adott orvosi eszköz azonosítható.
CE-jelölés
Orvosi eszközt jelöl, amely megfelel az Európai Gazdasági Térségben (EGT) értékesített termékekre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak. A CE-jelölés megtalálható az EGT-n kívül értékesített termékeken is, amelyeket az EGT-n belül gyártottak, illetve az ott történő értékesítésre terveztek.
Törékeny, óvatosan kezelendő!
Olyan orvosi eszközt jelöl, amely eltörhet vagy megsérülhet, ha nem kezelik óvatosan.
Ezzel a résszel felfelé
A szállított csomag helyes tájolását mutatja.
Napfénytől távol tartandó
Olyan orvosi eszközt jelöl, amelyet fényforrásoktól védve kell tartani.
Szárazon tartandó
Olyan orvosi eszközt jelöl, amelyet nedvességtől védve kell tartani.
Hőmérséklet alsó határa
Az alsó hőmérséklet-határt jelöli, amelynek még biztonsággal ki lehet tenni az orvosi eszközt.
Hőmérséklet felső határa
A felső hőmérséklet-határt jelöli, amelynek még biztonsággal ki lehet tenni az orvosi eszközt.
Hőmérsékleti határérték
A hőmérsékleti határértékeket jelöli, amelyeknek biztonsággal ki lehet tenni az orvosi eszközt.
humidity limitation
Páratartalom határ
A páratartalom tartományát jelöli, amelynek ki lehet tenni az orvosi eszközt.
atmospheric pressure limitation
A légköri nyomás határértéke
A légköri nyomás tartományát jelöli, amelynek ki lehet tenni az orvosi eszközt.
recyclable
Újrahasznosítható
Azt jelöli, hogy a tételt ki lehet cserélni.
Újra felhasználni tilos!
Azt jelöli, hogy az orvosi eszköz kizárólag egyetlen használatra, illetve egy betegen, egy beavatkozásban való használatra való.
Lásd a használati utasítást
Azt jelöli, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.
Vigyázat
Azt jelöli, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót a fontos biztonsági információkért, például figyelmeztetésekért és óvintézkedésekért, amelyeket különféle okokból nem tüntettek fel az eszközön.
contains latex
Természetes gumilatex tartalom vagy annak jelenléte
Természetes gumi vagy száraz, természetes gumilatex jelenlétét jelöli mint az orvosi eszköz vagy a csomagolásának alkotórésze.
one-way valve
Egyirányú szelep
Orvosi eszközt jelöl, amely csak egyirányú áramlást lehetővé tevő szeleppel rendelkezik.
Orvosi eszköz
Azt jelöli, hogy az eszköz egy orvosi eszköz.
Forró felület
Forró felületek jelenlétét jelzi. Ne érintse meg védőfelszerelés nélkül.
use personal protective equipment
Használjon személyi védőfelszerelést
Személyi védőfelszerelés használatát jelöli, amikor és ahol az szükséges.
Maró hatású vegyszer jelenléte
Maró hatású vegyszer jelenlétét jelzi.
oxidizing chemical present
Oxidáló hatású hatású vegyszer jelenléte
Oxidáló hatású hatású vegyszer jelenlétét jelzi.
toxic chemical present
Mérgező vegyszer jelenléte
Mérgező hatású vegyszer jelenlétét jelzi.
high voltage hazard
Magas feszültség veszélye
Magas feszültség jelenléte miatti veszélyhelyzetet jelez.
Be/Ki
A be- és/vagy kikapcsolt állapotot jelöli.
Váltakozó áram
Váltakozó áramot jelez.
WEEE-szimbólum
Azt jelzi, hogy az eszközt vagy részegységet nem lehet újrahasznosítani.
RCM
RCM
Az alkalmazható ACMA szabályozási megállapodásoknak való megfelelőséget jelöli.
TÜV
TÜV magánszervezetek műszaki termékeinek az OSHA követelményei szerinti megfelelését jelöli. Az US az USA követelményeinek, míg a C a kanadai követelmények szerinti megfelelést jelöli.
USB port
Univerzális soros busz csatlakozóaljzat
Univerzális soros busz csatlakozóaljzatot jelöl.
excepted quantity
Kivételezett mennyiség
A szállítókartonban lévő kivételezett mennyiséget jelöli.
limited quantity
Korlátozott mennyiség
A szállítókartonban lévő korlátozott mennyiséget jelöli.
emits laser radiation
Lézersugárzást bocsát ki
Lézersugárzás kibocsátását jelöli. Kerülje a közvetlen besugárzást.
warning
Figyelem
Figyelmeztetéseket jelöl.
Caution
Vigyázat
Elővigyázatosságot jelöl.
electric shock hazard
Áramütés veszélye
Elektromos áramütés veszélyét jelöli.
ultraviolet light hazard
Ibolyántúli fény veszélye
Ibolyántúli fény veszélyét jelöli. Kerülje a közvetlen besugárzást.
direct current
Egyenáram
Egyenáramot jelez.
indoor use only
Kizárólag beltéri használatra
Kizárólag beltéri használatot jelöl.
Tűzveszélyes
A tartalom tűzveszélyes voltát jelöli.
magnetic field
Mágneses tér
Mágneses tér jelenlétét jelöli, amely a beültetett szívritmus-szabályozó működését zavarhatja.
pinch point
Becsípődési pont
Azt jelöli, hogy a belül lévő terület becsípheti a kezét vagy ujjait.
consult sds
Olvassa el a Termékbiztonsági adatlapot
Bővebb tájékoztatásért olvassa el a Termékbiztonsági adatlapot (SDS).