Белгілер глоссарийі

Медициналық құрылғы белгілері

Бұл беттегі белгілер ISO 15223, ISO 7000 және басқа да қолданыстағы стандарттарға сәйкес медициналық құрылғылардың жапсырмаларында пайдаланылады. Олар медициналық құрылғыларды қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы ақпарат беру үшін қолданылады. Бұл белгілер медициналық құрылғының өзінде, қорабында немесе ілеспе құжаттамада қолданылуы мүмкін.

Белгі Тақырыбы/Сипаттамасы
Өндіруші
ЕО 90/385/EEC, 93/42/EEC және 98/97/EC директиваларында анықталғандай медициналық құрылғы өндірушісін білдіреді.
Еуропа қауымдастығындағы өкілетті өкіл
Бұл белгінің қасында Еуропа қауымдастығындағы өкілетті өкілдің аты мен мекенжайы болуы керек.
Жасалған күні
Медициналық құрылғының жасалған күнін білдіреді.
Жасалған елі
Медициналық құрылғының жасалған елін білдіреді. Белгідегі «CC» әріптері EN 1041+A1 бойынша ел кодын көрсетеді.
Пайдалану мерзімінің соңы
Медициналық құрылғының қай күннен кейін пайдаланылмауы керектігін білдіреді.
Партия коды
Партияны немесе жинақты анықтау үшін өндірушінің партия кодын білдіреді.
Каталог нөмірі
Медициналық құрылғыны анықтау үшін өндірушінің каталог нөмірін білдіреді.
Сериялық нөмір
Нақты бір медициналық құрылғыны анықтау үшін өндірушінің сериялық нөмірін білдіреді.
CE белгісі
Еуропа экономикалық аймағында (ЕЭА) сатылатын өнімдерге арналған денсаулықты сақтау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау стандарттарына сәйкес келетін медициналық құрылғыны білдіреді. Сонымен қатар CE белгісі ЕЭА аймағында жасалған немесе сатуға арналған ЕЭА аймағынан тыс сатылатын өнімдерде де болады.
Сынғыш, абайлап ұстаңыз
Абайлап ұсталмаған жағдайда сынуы немесе зақымдалуы мүмкін медициналық құрылғыны білдіреді.
Осы жағы жоғары қарайды
Тасымалдау қорабының тігінен дұрыс орналасқан қалпын білдіреді.
Күн сәулесінен қорғаңыз
Жарық көздерінен қорғауды қажет ететін медициналық құрылғыны білдіреді.
Құрғақ күйінде сақтаңыз
Ылғалдылықтан қорғауды қажет ететін медициналық құрылғыны білдіреді.
Температураның төменгі шегі
Медициналық құрылғы қауіпсіз пайдаланылатын температураның төменгі шегін білдіреді.
Температураның жоғарғы шегі
Медициналық құрылғы қауіпсіз пайдаланылатын температураның жоғарғы шегін білдіреді.
Температура шегі
Медициналық құрылғы қауіпсіз пайдаланылатын температура шектерін білдіреді.
humidity limitation
Ылғалдылық шектеуі
Медициналық құрылғы қауіпсіз пайдаланылатын ылғалдылық ауқымын білдіреді.
atmospheric pressure limitation
Атмосфералық қысым шектеуі
Медициналық құрылғы қауіпсіз пайдаланылатын атмосфералық қысым ауқымын білдіреді.
recyclable
Қайта өңделеді
Бұйымды ауыстыруға болатынын білдіреді.
Қайта пайдалануға болмайды
Бір рет пайдалануға арналған немесе бір процедура барысында бір емделушіге қолдануға арналған медициналық құрылғыны білдіреді.
Пайдалану нұсқауларын қараңыз
Пайдаланушыға пайдалану нұсқауларын қарау қажет екенін білдіреді.
Назар аударыңыз
Әртүрлі себептерге байланысты медициналық құрылғының өзінде көрсетілмеуі мүмкін ескертулер және сақтық шаралары сияқты маңызды сақтандыру ақпаратын беретін пайдалану нұсқауларын қарау қажеттігін білдіреді.
contains latex
Құрамында табиғи каучук латексі бар
Медициналық құрылғыда немесе оның қорабында құрылымдық материал ретінде табиғи каучуктің немесе құрғақ табиғи каучук латексінің бар екенін білдіреді.
one-way valve
Бірбағытты клапан
Сұйықтық бір бағытта ағатын клапаны бар медициналық құрылғыны білдіреді.
Медициналық құрылғы
Құрылғының медициналық мақсатта қолданылатын құрылғы екенін білдіреді.
Ыстық беттер
Ыстық беттердің болуын білдіреді. Қорғаныш құралсыз ұстауға болмайды.
use personal protective equipment
Жеке қорғану жабдығын пайдаланыңыз
Қажет болған уақытта және орында жеке қорғану жабдығын пайдалану керектігін білдіреді.
Жеміргіш химиялық зат
Жеміргіш химиялық заттың бар екенін білдіреді.
oxidizing chemical present
Тотығатын химиялық зат
Тотығатын химиялық заттың бар екенін білдіреді.
toxic chemical present
Улы химиялық зат
Улы химиялық заттың бар екенін білдіреді.
high voltage hazard
Жоғары кернеу қаупі
Жоғары кернеу себебінен орын алатын қауіпті білдіреді.
Қосу/өшіру
Қосуды және/немесе өшіруді білдіреді.
Айнымалы ток
Айнымалы токты білдіреді.
WEEE белгісі
Құрылғының немесе құрамдас бөлшектің қайта өңделмейтінін білдіреді.
RCM
RCM
Қолданыстағы ACMA реттеу жүйелеріне сәйкестікті білдіреді.
TUV
TUV ұйымына бағынышты жекеменшік ұйымдардың техникалық өнімдері OSHA талаптарына сай екенін білдіреді. US АҚШ талаптарына сәйкестікті, ал C канадалық талаптарға сәйкестікті білдіреді.
USB port
Әмбебап тізбекті шина қосқыш порты
Әмбебап тізбекті шина қосқыш портын білдіреді.
excepted quantity
Рұқсат етілетін саны
Жөнелтуші қорабындағы рұқсат етілетін санын білдіреді.
limited quantity
Саны шектеулі
Жөнелтуші қорабында саны шектелгенін білдіреді.
emits laser radiation
Лазер сәулесін шығарады
Лазер сәулесін шығаратынын білдіреді. Сәуленің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
warning
Ескерту
Ескертулерді білдіреді.
Caution
Назар аударыңыз
Сақтық шарасын білдіреді.
electric shock hazard
Электр тогының соғу қаупі
Электр тогының соғу қаупін білдіреді.
ultraviolet light hazard
Ультракүлгін сәуле қаупі
Ультракүлгін сәуле қаупін білдіреді. Сәуленің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
direct current
Тұрақты ток
Тұрақты токты білдіреді.
indoor use only
Тек бөлме ішінде пайдалануға арналған
Тек бөлме ішінде пайдалануға арналғанын білдіреді.
Тез тұтанғыш
Құрамындағы заттардың тез тұтанғыш екенін білдіреді.
magnetic field
Магнитті өріс
Магнитті өрістің бар екенін және имплантталған кардиостимулятордың жұмысына кедергі болуы мүмкін екенін білдіреді.
pinch point
Қысу орны
Ішкі жағындағы аймақта қолыңызды немесе саусақтарыңызды қысып қалуы мүмкін екенін білдіреді.
consult sds
Қауіпсіздік төлқұжатын қараңыз
Толық ақпарат алу үшін қауіпсіздік төлқұжатын (ҚТ) қараңыз