Symbolforklaring

Symboler for medisinsk utstyr

Symbolene på denne siden brukes i merking av medisinsk utstyr i samsvar med ISO 15223, ISO 7000 og andre gjeldende standarder. De brukes til å formidle informasjon om sikker og effektiv bruk av medisinsk utstyr. Disse symbolene kan brukes på det medisinske utstyret, på emballasje eller i tilhørende dokumentasjon.

Symbol Tittel/Beskrivelse
Produsent
Angir produsenten av medisinsk utstyr, som definert i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/97/EF.
Autorisert representant i EU
Dette symbolet skal vises med navnet og adressen til den autoriserte representanten i Den europeiske union, ved siden av symbolet.
Produksjonsdato
Angir datoen da det medisinske utstyret ble produsert.
Laget i land
Angir landet der det medisinske utstyret ble produsert. «CC» i symbolet er landskoden per EN 1041+A1.
Bruk innen-dato
Angir datoen da medisinsk utstyr ikke skal brukes lenger.
Partikode
Angir produsentens partikode slik at partiet kan identifiseres.
Katalognummer
Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.
Serienummer
Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinsk utstyr kan identifiseres.
CE-merke
Angir et medisinsk utstyr i samsvar med helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter som selges innenfor Det europeiske økonomiske området (EØS). CE-merkingen finnes også på produkter som selges utenfor EØS, som er produsert i eller designet for å bli solgt i EØS.
Skjør, behandles forsiktig
Indikerer et medisinsk utstyr som kan bli ødelagt eller skadet hvis det ikke håndteres forsiktig.
Denne siden opp
Indikerer riktig oppreist stilling av transportpakken.
Holdes vekk fra sollys
Indikerer et medisinsk utstyr som trenger beskyttelse mot lyskilder.
Holdes tørr
Indikerer et medisinsk utstyr som må beskyttes mot fuktighet.
Nedre temperaturgrense
Indikerer den nedre temperaturgrensen som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.
Øvre temperaturgrense
Indikerer den øvre temperaturgrensen som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.
Temperaturgrense
Indikerer temperaturgrensene som det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.
humidity limitation
Fuktighetsbegrensning
Angir fuktighetsområdet som det medisinske utstyret kan utsettes for.
atmospheric pressure limitation
Begrensning av atmosfærisk trykk
Angir det atmosfæriske trykket som det medisinske utstyret kan utsettes for.
recyclable
Resirkulerbar
Indikerer at en vare kan byttes ut.
Skal ikke brukes på nytt
Indikerer et medisinsk utstyr som er beregnet for engangsbruk, eller til bruk på én enkelt pasient under én enkelt prosedyre.
Se bruksanvisningen
Angir behov for at brukeren skal se bruksanvisningen.
Forsiktig
Indikerer behov for at brukeren skal se bruksanvisningen for viktig informasjon som advarsler og forsiktighetsregler, som ikke kan, av forskjellige årsaker, vises på det medisinske utstyret.
contains latex
Inneholder eller har tilstedeværelse av naturgummilateks
Indikerer tilstedeværelsen av naturgummi eller tørr naturgummilateks som konstruksjonsmateriale i det medisinske utstyret eller emballasjen for medisinsk utstyr.
one-way valve
Enveis ventil
Indikerer et medisinsk utstyr med en ventil som bare tillater flyt i én retning.
Medisinsk enhet
Indikerer at enheten er et medisinsk utstyr.
Varme overflater
Indikerer varme overflater. Ikke berør uten beskyttelse.
use personal protective equipment
Bruk personlig verneutstyr
Indikerer bruk av personlig verneutstyr når og hvor det er nødvendig.
Tilstedeværelse av etsende kjemikalie
Indikerer tilstedeværelse av etsende kjemikalie.
oxidizing chemical present
Tilstedeværelse av oksiderende kjemikalie
Indikerer tilstedeværelse av oksiderende kjemikalie.
toxic chemical present
Tilstedeværelse av giftige kjemikalier
Indikerer tilstedeværelse av giftige kjemikalier.
high voltage hazard
Høyspentfare
Indikerer fare på grunn av høyspenning.
På/av
Indikerer av og/eller på.
Vekselstrøm
Indikerer vekselstrøm.
WEEE-symbol
Indikerer at enheten eller komponenten ikke kan gjenvinnes.
RCM
RCM
Indikerer samsvar med gjeldende ACMA-reguleringsordninger.
TUV
Indikerer at tekniske produkter fra private TUV-organisasjoner overholder OSHA-krav. US indikerer overholdelse av krav fra USA, og C indikerer overholdelse av kanadiske krav.
USB port
Universal seriell buss-port
Indikerer universal seriell buss-port.
excepted quantity
Unntatt mengde
Angir unntatt mengde i en avsendereske.
limited quantity
Begrenset mengde
Angir begrenset mengde i en avsendereske.
emits laser radiation
Avgir laserstråling
Indikerer at det avgir laserstråling. Unngå direkte eksponering.
warning
Advarsel
Indikerer advarsler.
Caution
Forsiktig
Indikerer forsiktighet.
electric shock hazard
Fare for elektrisk støt
Indikerer fare for elektrisk støt.
ultraviolet light hazard
Fare for ultrafiolett lys
Indikerer fare for ultrafiolett lys. Unngå direkte eksponering.
direct current
Likestrøm
Indikerer likestrøm.
indoor use only
Kun til innendørs bruk
Indikerer kun innendørs bruk.
Brannfarlig
Indikerer at innholdet er brannfarlig.
magnetic field
Magnetfelt
Indikerer at et magnetfelt eksisterer og kan forstyrre funksjonen til en pacemaker.
pinch point
Knipepunkt
Indikerer at området på innsiden potensielt kan knipe hender eller fingre.
consult sds
Se sikkerhetsdatabladet
Se sikkerhetsdatabladet (SDB) for mer informasjon.