Glosar de simboluri

Simboluri ale dispozitivului medical

Simbolurile de pe această pagină sunt utilizate în etichetarea dispozitivelor medicale în conformitate cu ISO 15223, ISO 7000 și alte standarde aplicabile. Acestea sunt utilizate pentru a transmite informații despre utilizarea sigură și eficace a dispozitivelor medicale. Aceste simboluri pot fi utilizate pe dispozitivul medical propriu-zis, pe ambalajul acestuia sau în documentația aferentă.

Simboluri Titlu/Descriere
Producător
Indică producătorul dispozitivului medical, astfel cum este definit în Directivele UE 90/385/CEE, 93/42/CEE și 98/97/CE.
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
Acest simbol este însoțit de numele și adresa reprezentantului autorizat în Comunitatea Europeană, alături de simbol.
Data fabricației
Indică data la care a fost fabricat dispozitivul medical.
Fabricat în țara
Indică țara în care a fost fabricat dispozitivul medical. Simbolul „CC” este codul țării conform EN 1041+A1.
Data expirării
Indică data după care dispozitivul medical nu mai poate fi utilizat.
Cod lot
Indică codul lotului producătorului, astfel încât lotul sau seria să poată fi identificate.
Număr de catalog
Indică numărul de catalog al producătorului, astfel încât dispozitivul medical să poată fi identificat.
Număr de serie
Indică numărul de serie al producătorului, astfel încât să poată fi identificat un anumit dispozitiv medical.
Marca CE
Indică un dispozitiv medical în conformitate cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele comercializate în Spațiul Economic European (SEE). Marcajul CE se găsește și pe produse vândute în afara SEE, care sunt fabricate sau concepute pentru a fi comercializate în SEE.
Fragil, a se manevra cu grijă
Indică un dispozitiv medical care poate fi spart sau deteriorat dacă nu este manevrat cu atenție.
Cu această parte în sus
Indică poziția verticală corectă a pachetului de transport.
A se feri de lumina soarelui
Indică un dispozitiv medical care are nevoie de protecție împotriva surselor de lumină.
A se feri de umezeală
Indică un dispozitiv medical care trebuie protejat de umiditate.
Limita inferioară a temperaturii
Indică limita inferioară a temperaturii la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
Limita superioară a temperaturii
Indică limita superioară a temperaturii la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
Limita de temperatură
Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
humidity limitation
Limita de umiditate
Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus.
atmospheric pressure limitation
Limita de presiune atmosferică
Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi expus.
recyclable
Reciclabil
Indică faptul că un articol poate fi înlocuit.
A nu se reutiliza
Indică un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizări sau pentru un singur pacient în timpul unei singure proceduri.
A se consulta instrucțiunile de utilizare
Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare.
Atenție
Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare pentru informații importante de precauție, cum ar fi avertismente și precauții care nu pot, din mai multe motive, să fie prezentate pe dispozitivul medical propriu-zis.
contains latex
Conține sau este prezent latex din cauciuc natural
Indică prezența cauciucului natural sau a latexului din cauciuc natural uscat ca material de construcție în cadrul dispozitivului medical sau al ambalajului unui dispozitiv medical.
one-way valve
Supapă unidirecțională
Indică un dispozitiv medical cu o supapă care permite curgerea doar într-o singură direcție.
Dispozitiv medical
Indică faptul că dispozitivul este un dispozitiv medical.
Suprafețe fierbinți
Indică prezența suprafețelor fierbinți. A nu se atinge fără protecție.
use personal protective equipment
A se utiliza echipament individual de protecție
Indică utilizarea echipamentului individual de protecție când și unde este nevoie.
Substanțe chimice corozive prezente
Indică prezența substanțelor chimice corozive.
oxidizing chemical present
Substanță chimică oxidantă prezentă
Indică prezența substanțelor chimice oxidante.
toxic chemical present
Substanțe chimice toxice prezente
Indică prezența substanțelor chimice toxice.
high voltage hazard
Pericol de înaltă tensiune
Indică un pericol datorat înaltei tensiuni.
Pornit/oprit
Indică pornit și/sau oprit.
Curent alternativ
Indică prezența curentului alternativ.
Simbolul DEEE
Indică faptul că dispozitivul sau componenta nu pot fi reciclate.
RCM
RCM
Indică respectarea dispozițiilor de reglementare ACMA aplicabile.
TUV
Indică conformitatea produselor tehnice cu cerințele OSHA din perspectiva organizațiilor private TUV. „US” indică conformitatea cu cerințele din SUA, iar „C” indică conformitatea cu cerințele din Canada.
USB port
Port conector pentru magistrală serială universală
Indică un port conector pentru magistrală serială universală.
excepted quantity
Cantitate exceptată
Indică o cantitate exceptată într-o cutie de transport.
limited quantity
Cantitate limitată
Indică o cantitate limitată într-o cutie de transport.
emits laser radiation
Emite radiație laser
Indică emiterea de radiație laser. A se evita expunerea directă.
warning
Avertisment
Indică avertismente.
Caution
Atenție
Indică o atenționare.
electric shock hazard
Pericol de electrocutare
Indică pericolul de electrocutare.
ultraviolet light hazard
Pericol de lumină ultravioletă
Indică pericolul de lumină ultravioletă. A se evita expunerea directă.
direct current
Curent continuu
Indică prezența curentului continuu.
indoor use only
Doar pentru uz în interior
Indică utilizarea numai în interior.
Inflamabil
Indică faptul că conținutul (conținuturile) este/sunt inflamabil(e).
magnetic field
Câmp magnetic
Indică faptul că există un câmp magnetic și acesta poate interfera cu funcționarea unui stimulator cardiac implantat.
pinch point
Zonă de prindere
Indică faptul că zona din interior v-ar putea prinde mâinile sau degetele.
consult sds
Consultați Fișa de date tehnice
Consultați Fișa de date tehnice (SDS) pentru mai multe informații.