Termeni și condiții

Aceste documente se pot modifica fără notificare prealabilă. Acest website va conține întotdeauna cea mai actuală versiune. Documentația de produs variază în funcție de țară. A se utiliza numai documentația de produs din țara în care este înregistrat produsul pentru vânzare.