Podmienky a požiadavky

Tieto dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Táto webová stránka bude vždy obsahovať najaktuálnejšiu verziu. Literatúra o produktoch sa v jednotlivých krajinách líši. Používajte iba dokumentáciu k produktu z krajiny, v ktorej je produkt zaregistrovaný na predaj.