Sembol Sözlüğü

Tıbbi Cihaz Sembolleri

Bu sayfadaki semboller, ISO 15223, ISO 7000 ve diğer geçerli standartlar uyarınca tıbbi cihaz etiketlemesinde kullanılmaktadır. Tıbbi cihazların güvenli ve etkin kullanımı hakkında bilgi sunmak için kullanılırlar. Bu semboller, tıbbi cihazın üzerinde, ambalajının üzerinde veya ilgili belgelerde bulunabilir.

Sembol Başlık/Açıklama
Üretici
90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/97/EC sayılı AB Direktiflerinde tanımlanan şekilde tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi
Bu sembolün yanında Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilcinin adı ve adresi bulunacaktır.
Üretim Tarihi
Tıbbi cihazın üretildiği tarihi gösterir.
Üretildiği ülke
Tıbbi cihazın üretildiği ülkeyi gösterir. Semboldeki "CC" ibaresi EN 1041+A1 uyarınca belirtilen ülke kodudur.
Son kullanma tarihi
Tıbbi cihazın son kez kullanılabileceği tarihi belirtir.
Parti kodu
Partinin veya lotun tanımlanabilmesi için kullanılan üretici parti numarasını belirtir.
Katalog numarası
Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog numarasını belirtir.
Seri numarası
Tıbbi cihazın tanımlanabilmesini sağlayan üretici seri numarasını gösterir.
CE işareti
Tıbbi cihazın Avrupa Ekonomik Alanında (EEA) satılan ürünlere yönelik sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartları ile uyumlu olduğunu gösterir. CE işareti, EEA içinde üretilmiş veya satılmak üzere tasarlanmış ancak EEA dışında satılan ürünlerde de bulunmaktadır.
Kırılabilir, dikkatli taşıyın
Dikkatlice taşınmaması halinde tıbbi cihazın kırılabileceğini veya hasar görebileceğini belirtir.
Bu kısım yukarı gelecektir
Taşınacak paketin doğru dik konumunu gösterir.
Güneş ışığından uzak tutun
Işık kaynaklarından korunması gereken tıbbi cihazı gösterir.
Kuru tutun
Nemden korunması gereken bir tıbbi cihazı gösterir.
Alt sıcaklık limiti
Tıbbi cihazın güvenli şekilde bırakılabileceği alt sıcaklık limitini gösterir.
Üst sıcaklık limiti
Tıbbi cihazın güvenli şekilde bırakılabileceği üst sıcaklık limitini gösterir.
Sıcaklık limiti
Tıbbi cihazın güvenli şekilde bırakılabileceği sıcaklık limiti değerlerini gösterir.
humidity limitation
Nem kısıtlaması
Tıbbi cihazın bırakılabileceği nem aralığını gösterir.
atmospheric pressure limitation
Atmosfer basıncı kısıtlaması
Tıbbi cihazın bırakılabileceği atmosfer basıncı aralığını gösterir.
recyclable
Geri dönüştürülebilir
Bir öğenin değiştirilebileceğini gösterir.
Tekrar kullanmayın
Bir kez kullanılacak ya da tek bir prosedürde tek hasta üzerinde kullanılacak bir tıbbi cihazı gösterir.
Kullanım talimatlarına göz atın
Kullanıcının, kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini gösterir.
Dikkat
Çeşitli nedenlerle tıbbi cihazın üzerinde belirtilemeyen uyarılar ve önlemler gibi dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanıcının kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini belirtir.
contains latex
Doğal kauçuk lateks içerir ya da bulunur
Indicates the presence of natural rubber or dry natural rubber latex as a material of construction within the medical or the packaging of a medical device.
one-way valve
One-way valve
Tıbbi cihazda veya tıbbi cihazın ambalajında yapım materyali olarak doğal kauçuk veya doğal kuru kauçuk lateksin varlığını gösterir.
Tıbbi cihaz
Cihazın tıbbi bir cihaz olduğunu gösterir.
Sıcak yüzeyler
Sıcak yüzeylerin varlığını gösterir. Koruma olmadan dokunmayın.
use personal protective equipment
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Gerektiği zaman gereken yerlerde kişisel koruyucu ekipman kullanımını gösterir.
Aşındırıcı kimyasal madde varlığı
Aşındırıcı kimyasal madde varlığını gösterir.
oxidizing chemical present
Oksitleyici kimyasal madde varlığı
Oksitleyici kimyasal madde varlığını gösterir.
toxic chemical present
Zehirli kimyasal madde varlığı
Zehirli kimyasal madde varlığını gösterir.
high voltage hazard
Yüksek gerilim tehlikesi
Yüksek gerilim nedeniyle tehlike olduğunu gösterir.
Açık/Kapalı
Açık ve/veya kapalı olduğunu gösterir.
Alternatif akım
Alternatif akımı gösterir.
WEEE Sembolü
Cihazın veya bileşenin geri dönüştürülemeyeceğini gösterir.
RCM
RCM
Uygun ACMA mevzuat düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu gösterir.
TUV
TUV özel kurumlarının teknik ürünlerinin OSHA gereklilikleriyle uyumlu olduğunu gösterir. “US”, ABD mevzuatlarına uyumu gösterir ve "C" Kanada mevzuatlarına uyumu gösterir.
USB port
Evrensel seri veri yolu konektör portu
Evrensel seri veri yolu konektör portunu gösterir.
excepted quantity
İstisnai miktar
Nakliye kutusundaki istisnai miktarı gösterir.
limited quantity
Sınırlı miktar
Nakliye kutusundaki sınırlı miktarı gösterir.
emits laser radiation
Lazer radyasyonu yayılımı
Lazer radyasyonu yayılımını gösterir. Doğrudan temastan kaçının.
warning
Uyarı
Uyarıları gösterir.
Caution
Dikkat
Dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
electric shock hazard
Elektrik çarpma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesini gösterir.
ultraviolet light hazard
Ultraviyole ışık tehlikesi
Ultraviyole ışık tehlikesini gösterir. Doğrudan temastan kaçının.
direct current
Doğru akım
Doğru akımı gösterir.
indoor use only
Yalnızca iç mekanlarda kullanım için
Yalnızca iç mekanlarda kullanım için olduğunu gösterir.
Yanıcı
Bileşenlerin yanıcı olduğunu gösterir.
magnetic field
Manyetik alan
Manyetik alanın mevcut olduğunu ve implante edilmiş bir kalp pilinin fonksiyonunu engelleyebileceğini gösterir.
pinch point
Sıkışma noktası
İçerideki alanın ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırma olasılığı olduğunu gösterir.
consult sds
Güvenlik Bilgi Formuna Başvurun
Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) başvurun.