Пояснення символів

Символи на медичних виробах

Символи, наведені на цій сторінці, використовуються в маркуванні медичних виробів відповідно до ISO 15223, ISO 7000 та інших застосовних стандартів. Вони використовуються для надання відомостей про безпечну й ефективну експлуатацію медичних виробів. Ці символи можуть бути на самому медичному виробі, на його упаковці або у відповідній документації.

Символ Значення/Опис
Виробник
Указує виробника медичного виробу, як визначено в Директивах ЄС 90/385/EEC, 93/42/EEC та 98/97/EC.
Уповноважений представник у Європейському Союзі
Цей символ указується поряд із назвою та адресою вповноваженого представника в Європейському Союзі.
Дата виготовлення
Указує дату виготовлення медичного виробу.
Країна виготовлення
Указує країну виготовлення медичного виробу. Літери «CC» в символі є кодом країни згідно з EN 1041+A1.
Строк придатності
Указує дату, після якої медичний виріб не слід використовувати.
Номер партії
Указує номер партії виробника, який дає змогу її ідентифікувати.
Номер за каталогом
Указує номер за каталогом виробника, який дає змогу ідентифікувати медичний виріб.
Серійний номер
Указує серійний номер виробника, який дає змогу ідентифікувати конкретний медичний виріб.
Знак відповідності стандартам ЄС
Указує, що медичний виріб відповідає стандартам захисту здоров’я, безпеки та навколишнього середовища для продуктів, які продаються в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Маркування «CE» може також бути розміщене на продуктах, що продаються за межами ЄЕЗ, але виготовлені або розроблені для продажу в ЄЕЗ.
Крихке, поводитись обережно
Указує, що медичний виріб можна зламати або пошкодити за необережного поводження.
Цією стороною догори
Указує правильне вертикальне положення упаковки під час транспортування.
Тримати подалі від сонячного світла
Указує, що медичний виріб потрібно захищати від джерел світла.
Тримати в сухому місці
Указує, що медичний виріб потрібно захищати від вологи.
Мінімальна температура
Указує мінімальну температуру, безпечну для медичного виробу.
Максимальна температура
Указує максимальну температуру, безпечну для медичного виробу.
Температурні обмеження
Указує діапазон температури, безпечний для медичного виробу.
humidity limitation
Обмеження вологості
Указує діапазон вологості, безпечний для медичного виробу.
atmospheric pressure limitation
Обмеження атмосферного тиску
Указує діапазон атмосферного тиску, безпечний для медичного виробу.
recyclable
Придатний для переробки
Указує, що елемент можна замінити.
Не використовувати повторно
Указує, що медичний виріб призначений для одноразового використання або для одного пацієнта під час однієї процедури.
Див. інструкцію з використання
Указує, що користувач повинен ознайомитися з інструкцією з використання.
Увага!
Указує, що користувач повинен ознайомитися з інструкцією з використання, щоб отримати важливі відомості щодо техніки безпеки, як-от попередження та застереження, які з різних причин не можуть бути представлені на самому медичному виробі.
contains latex
Містить натуральний каучуковий латекс
Указує на наявність натурального каучуку або сухого натурального каучукового латексу в медичному виробі або його упаковці.
one-way valve
Односторонній клапан
Позначає медичний виріб із клапаном, що дозволяє рух тільки в одному напрямку.
Медичний виріб
Позначає медичний виріб.
Гарячі поверхні
Указує на наявність гарячих поверхонь. Не торкатися без відповідного захисту.
use personal protective equipment
Використовуйте засоби індивідуального захисту
Указує на необхідність використання засобів індивідуального захисту, коли й де це потрібно.
Наявні корозійні хімічні речовини
Указує на наявність корозійних хімічних речовин.
oxidizing chemical present
Наявні окислювальні хімічні речовини
Указує на наявність окислювальних хімічних речовин.
toxic chemical present
Наявні токсичні хімічні речовини
Указує на наявність токсичних хімічних речовин.
high voltage hazard
Висока напруга
Указує на небезпеку високої напруги.
Увімк./вимк.
Указує на ввімкнення та/або вимкнення.
Змінний струм
Указує на змінний струм.
Символ відповідності директиві WEEE
Указує, що виріб або компонент не підлягає переробці.
RCM
RCM
Указує на відповідність нормативним документам ACMA, які застосовуються.
TUV
Указує на відповідність технічної продукції, перевіреної приватними організаціями TUV, вимогам OSHA. «US» означає відповідність американським вимогам, «C» — канадським.
USB port
Роз’єм універсальної послідовної шини
Позначає роз’єм універсальної послідовної шини.
excepted quantity
Кількість, звільнена від вимог до транспортування небезпечних матеріалів
Указує кількість, звільнену від вимог до транспортування небезпечних матеріалів, у транспортній упаковці.
limited quantity
Обмежена кількість
Указує обмежену кількість у транспортній упаковці.
emits laser radiation
Лазерне випромінювання
Указує на наявність лазерного випромінювання. Уникати безпосереднього контакту.
warning
Попередження!
Позначає попередження.
Caution
Увага!
Указує на необхідність звернути увагу.
electric shock hazard
Небезпека ураження електричним струмом
Указує на небезпеку ураження електричним струмом.
ultraviolet light hazard
Небезпека ультрафіолетового випромінювання
Указує на небезпеку ультрафіолетового випромінювання. Уникати безпосереднього контакту.
direct current
Постійний струм
Указує на постійний струм.
indoor use only
Для використання тільки в приміщенні
Указує на використання тільки в приміщенні.
Легкозаймистий
Позначає легкозаймистий вміст.
magnetic field
Магнітне поле
Указує на наявність магнітного поля, яке може перешкоджати роботі імплантованого кардіостимулятора.
pinch point
Зона защемлення
Указує на ділянку, де потенційно можливе защемлення рук або пальців.
consult sds
Див. паспорт безпеки продукту
Щоб отримати додаткову інформацію, див. паспорт безпеки продукту (SDS).